16-11-2018 - Prace budowlane na obiekcie WD 11 i DOPT 17 w miejscowości Gadka.