16.05.2018 - Widok ogólny na miejsce zaprojektowanego MOP'u w km. 27+000