17-01-2019 - Betonowanie filarów na obiekcie WD-9 w km 23+820.