17-02-2020 - Budowa ścieku przykrawędziowego na S17 w km 24+220.