17-04-2019 - Betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-11 war.1.