17-04-2020 - Układanie geokraty w celu wzmocnienia podłoża nasypu na PZM-9.