17-06-2019 - Wykonanie ścieku trójkątnego metodą na mokro na Ł-1.