17-08-2018 - Prace przygotowawcze. Droga powiatowa i gminna.