17-09-2020 - Prace brukarskie przy przejściu podziemnym KP 3.