18-08-2020 - Odwierty w nawierzchni betonowej. Pobieranie próbek do badań.