18-11-2019 - Rozkładanie warstwy ścieralnej z betonu cementowego w km 24+165-24+360