18-12-2018 - Prace przy budowie zbiornika wodnego ZB 21 w km 22+620.