18-12-2020 - Prace konserwacyjne przy przepustach na DOPT 14.1.