19-03-2020 - Bypass przy łączeniu odcinka nr2 i nr3 w km 27+300 do 27+900.