20-02-2019 - Betonowanie ławy fundamentowej na obiekcie WD-8 w km 23+449