20-02-2020 - Budowa obrzeży na ist. DK50 w km 0+000 do 0+768.