20-03-2019 - Zagęszczanie podłoża stabilizowanego w km od 24+500 do 24+600.