20-12-2018 - Stanowiska archeologiczne i WD11 war.1 km 24+222.