20-12-2018 - Trasa główna w miejscowości Ostrowik.