21-12-2020 - Profilowanie powierzchni płaskiej w obrębie Łącznicy Ł-5.