22-10-2020 - Prace przy budowie zbiornika wodnego ZB28.