23-04-2020 - Wzmocnienie podłoża z zastosowaniem geokraty w km 19+640 do 19+880.