23-05-2019 - Deskowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-8 w km 23+449.