23-11-2018 - Prace konstrukcyjne przy budowie obiektu WD 11.1.