24-08-2018 - Przygotowanie podłoża pod budowę DOPT2 w km.21+100 do km. 21+500