25-01-2019 - Hałdowanie materiałów na trasie głównej w km 21+000 i 25+000.