25-02-2021 - Odwierty rdzeniowe w warstwie ścieralnej drogi DOPT 1.1.