25-03-2020 - Zbrojenie ustroju nośnego na WED-1 w km 20+490 jezdnia lewa.