25-06-2020 - Próby obciążeniowe na WD-7 w km 21+606.