25-07-2019 - Rozkładanie warstwy podbudowy asfaltowej na łącznicy Ł-4. Węzeł Kołbiel.