25-09-2019 - Betonowanie ustroju nośnego na MS-4 w km 24+408.