26-05-2021 - Naprawy skarp oraz zbiornika wodnego ZB22.