27-02-2019 - Budowa zjazdów na działki prywatne w miejscowości Gadka ok. km 26+210.