27-06-2018 - Przebieg trasy w km od 19+200 do 20+300.