27-06-2019 - Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr 18 cm ok km 22+300.