27-06-2019 - Wykonanie warstwy technologicznej RM 5. ok km 26+340.