27-06-2019 - Zbrojenie i deskowanie korpusów przyczółków na MS-4.