28-06-2018 - Prace przygotowawcze przy budowie bypassu.