28-07-2020 - Roboty ziemne w km 19+350 do 19+450 jezdnia prawa.