28-09-2018 - Prace archeologiczne w miejscowości Człekówka.