28-09-2018 - Prace przy zasypywaniu zbiornika wodnego w miejscowości Bocian.