28-09-2018 - Przebudowa ul. Królewskiej w km 26+850.