28-09-2018 - Zasypywanie zbiornika wodnego w miejscowości Bocian w km 21+450.