29-05-2019 - Zabezpieczenie wykonanych robót przed skutkami opadów deszczu.