29-06-2018 Prace przygotowawcze przy budowie "Węzła Kołbiel"