29-08-2019 - Rozkładanie podbudowy bitumicznej na DK50 w km od 0+150 do 0+375.