29.05.2018 - Węzeł betoniarski Wykonawcy w miejscowości Ostrowik w km. 19+200