30-01-2019 - Porządkowanie placu budowy przed przystąpieniem do robót odwodnieniowych na DOPT 1 w km 20+600.