30-01-2019 Widok styku odcinków Nr 2 i Nr 3 w km 27+900.