30-01-2020 - Prace przy obiekcie WED-1 w km 20+490.